Villa de Urnieta pentsioa **

home
imagen1 imagen2 imagen3 imagen4

Harremanetarako

Teléfono de contacto

+(34) 635 705 474

Helbidea

Pensión Villa de Urnieta
San Joan 21 z/g
Urnieta (Gipuzkoa)

- Falta el " . $TextoNombre . "

"; } if( $email == "" ){ echo "

- Falta el " . $TextoEmail . "

"; } if( $asunto == "" ){ echo "

- Falta el " . $TextoAsunto . "

"; } if( $mensaje == "" ){ echo "

- Falta el " . $TextoMensaje . "

"; } if( $nombre != "" && $email != "" && $mensaje != "" ){ $enviarEmail = "SI"; } } if($enviarEmail=="SI"){ $subject = $asunto; $body = "Nombre: $nombre\n"; $body .= "Email: $email\n"; $body .= "Asunto: $asunto\n\n"; $body .= "Mensaje: ".$mensaje."\n\n"; $body .= "________________________________________________________________\n\n"; $body .= $piemail; $mail = new phpmailer(); $mail->PluginDir = "includes/"; $mail->Mailer = "mail"; /* o si no: smtp */ $mail->Host = $host; $mail->SMTPAuth = true; $mail->Username = $desde; $mail->Password = $pass; $mail->From = $desde; $mail->FromName = $name; $mail->Timeout=20; $mail->AddAddress($to); $mail->Subject = $subject; $mail->Body = $body; $exito = $mail->Send(); $intentos=1; while ((!$exito) && ($intentos < 5)) { sleep(5); //echo $mail->ErrorInfo; $exito = $mail->Send(); $intentos = $intentos+1; } if(!$exito){ // echo "

" . $errorFormu . "


"; }else{ //echo "&estatus=OK&"; echo "

" . $okFormu. "


"; } } ?>

Bete ezazu inprimaki hau, eta kontsultatu nahi duzuna,
batere konpromisorik gabe!